เลือกแพ็กเกจ

Silver Package

ระยะเวลาใช้งาน 12 เดือน

199

บาท/เดือน

โทรฟรี

ในเครือข่ายไม่อั้น
 

Net Unlimited

อินเตอร์เน็ตเร็วสูงสุด 10 Mbps

รายละเอียดเพิ่มเติม


เมื่อเปิดเบอร์ รับสิทธิ์

ใช้บริการเน็ต ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำนวน 100 GB ต่อเดือน

หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนดสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps


โทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ได้ไม่อั้น

[โทรฟรีได้ครั้งละ 15 นาที จากนั้นระบบตัดสายอัตโนมัติ]


รับสิทธิ์นานสูงสุด 12 เดือน


อัตราค่าบริการ [ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม]

Gold Package

ระยะเวลาใช้งาน 12 เดือน

249

บาท/เดือน

โทรฟรี

ทุกเครือข่ายไม่อั้น

 

Net Unlimited

อินเตอร์เน็ตเร็วสูงสุด 10 Mbps

รายละเอียดเพิ่มเติม


เมื่อเปิดเบอร์ รับสิทธิ์

ใช้บริการเน็ต ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำนวน 100 GB ต่อเดือน

หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนดสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps


โทรฟรีทุกเครือข่ายได้ไม่อั้น

[โทรฟรีได้ครั้งละ 15 นาที จากนั้นระบบตัดสายอัตโนมัติ]


รับสิทธิ์นานสูงสุด 12 เดือน


อัตราค่าบริการ [ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม]

เบอร์ผลรวมมงคล

ระยะเวลาใช้งาน 12 เดือน

349

บาท/เดือน

โทรฟรี
ทุกเครือข่ายไม่อั้น

 

Net Unlimited

อินเตอร์เน็ตเร็วสูงสุด 10 Mbps

รายละเอียดเพิ่มเติม


เมื่อเปิดเบอร์ รับสิทธิ์

ใช้บริการเน็ต ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำนวน 100 GB ต่อเดือน

หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนดสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps


โทรฟรีทุกเครือข่ายได้ไม่อั้น

[โทรฟรีได้ครั้งละ 15 นาที จากนั้นระบบตัดสายอัตโนมัติ]


รับสิทธิ์นานสูงสุด 12 เดือน


อัตราค่าบริการ [ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม]